W ramach Programu Czyste Powietrze wprowadzono zmiany, które obejmują podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość składania kolejnych wniosków o dofinansowanie dla osób, które już wcześniej skorzystały z Programu. Oznacza to, że produkty marki WIŚNIOWSKI będą teraz dostępne z większym dofinansowaniem.

Aby skorzystać z Programu Czyste Powietrze, należy spełnić określone warunki.

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Beneficjenci zostali podzieleni na trzy grupy, jednak zmieniła się wysokość ich dochodów.

Beneficjenci PROGRAMU „Czyste Powietrze”zostali podzieleni na trzy grupy, jednak zmieniła się wysokość ich dochodów.

  • Osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mają dochód roczny nieprzekraczający 135 000 zł (wcześniej 100 000 zł).
  • Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania mają przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej odpowiednio 1564 zł i 2189 zł).
  • Osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania mają przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej odpowiednio 900 zł i 1260 zł) lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Maksymalna kwota dotacji na podstawowym poziomie dofinansowania wynosi 66 tys. zł (dotychczas 30 tys. zł), na podwyższonym – 99 tys. zł (dotychczas: 47 tys. zł), zaś na najwyższym poziomie dofinansowania – nawet 136 tys. zł (dotychczas: 79 tys. zł).

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych, które nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Bartłomiej Burdelak

  • Doradca Techniczno-Handlowy

  • 603 398 757

Rafał Burdelak

  • Doradca Techniczno-Handlowy

  • 502 614 664

Raty zero procent.