Energooszczędne okna pomagają obniżyć koszty ogrzewania poprzez redukcję strat ciepła. Dodatkowo, mogą przyczynić się do poprawy komfortu akustycznego w pomieszczeniach.