Program Czyste Powietrze w liczbach

Program Czyste Powietrze w Liczbach, to informacja o postępach w skuteczności dofinansowań. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Program Czyste Powietrze, to także poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warto zaznaczyć, że firma Intermo od samego początku wspiera program Czyste Powietrze i pomaga [...]