Kiedy zamontować drzwi drewniane.

Wybierając drewniane drzwi, należy pamiętać, że drewno jest materiałem higroskopijnym. Oznacza to, że może wchłaniać parę wodną z powietrza, powodując jej pęcznienie i zwiększanie rozmiaru, a także uwalniać ją, powodując jej kurczenie się i zmniejszanie rozmiaru. Właściwość ta nie stanowi problemu podczas typowego użytkowania drzwi. Drewniane drzwi, wykonane z fachową wiedzą stolarską i pokryte [...]